Angrerett

Fordi nettstedet bruker Instant Payment Notification System (IPN), som gjør at tjenesten vår kan utføres umiddelbart etter at behandlingsgebyret er betalt, har vi en policy for IKKE REFUSJON. Kostnaden for ESTA-søknaden kan ikke refunderes, og dersom en annen amerikansk ESTA eksisterer eller blir funnet for den eller de reisende, vil vi ikke kunne refundere gebyret vårt.

Vi tar også unntakstilfeller i betraktning i tilfelle noe utenfor vår kontroll, og vi vil ta hensyn til refusjoner fra sak til sak. Send oss en e-post til info@esta-visum-usa.dk

Innbyggere i VWP (Visa Waiver Program) medlemsland er pålagt å skaffe seg et elektronisk reiseautorisasjonssystem for å reise til eller gjennom USA.
Ny ESTA-ansøkan