Varning

Det elektroniska resetillståndssystemet jämför uppgifter med databaser från olika polismyndigheter. Alla resenärer som vill resa in i USA under Visa Waiver-programmet måste begära ett elektroniskt resetillstånd via detta system innan de går ombord på flygplanet.

Om din elektroniska resetillståndsansökan godkänns betyder det att du är berättigad att resa, men det betyder inte att du är godkänd att resa in i USA under Visa Waiver-programmet. När du anländer till USA kommer du att checkas in på flygplatsen av en amerikansk tull- och gränskontrollant som kan avgöra att du inte är berättigad enligt Visa Waiver-programmet eller av någon annan anledning enligt amerikansk lagstiftning.

Ett beslut om att du inte är berättigad till ett elektroniskt resetillstånd utesluter dig inte från att ansöka om visum för att resa till USA.

All information som tillhandahålls av dig själv eller för din räkning av tredje part måste vara sann och korrekt. Ett elektroniskt resetillstånd kan återkallas när som helst och av vilken anledning som helst, till exempel på grund av ny information som ändrar kvalifikationen. Du kan bli föremål för administrativa eller straffrättsliga påföljder om du medvetet avsiktligt gör ett väsentligt falskt, påhittat eller bedrägligt uttalande eller påhitt i en elektronisk resetillståndsansökan som lämnats in av dig själv eller för din räkning.

VARNING: Om du är godkänd att resa in i USA under Visa Waiver-programmet av en amerikansk tull- och gränskontroll, får du inte acceptera obehörigt arbete eller studier eller representera utländsk press under ditt besök. Du får inte ansöka om: 1) byte av icke-invandrarstatus, 2) förlängning av vistelsen, eller 3) byte av status till tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd om du inte kvalificerar dig enligt. § 245 (c) (4) i Immigration and Nationality Act. Brott mot dessa villkor kommer att resultera i att du deponeras.

Medborgare i VWP (Visa Waiver Program) medlemsländer måste skaffa ett elektroniskt resetillståndssystem för att kunna resa till eller genom USA.
Ny ESTA-ansökan