Vilkår

Nedenfor finner du vilkår og betingelser for bruk av esta-visum-usa.dk, som er regulert av britisk lov.

Selskapet behandler en søknad etter kundens krav og ønsker og er ikke ansvarlig for eventuelle feilopplysninger. Selskapet gjør alt for å få riktig visum for den angitte tidsperioden. Selskapet er imidlertid ikke ansvarlig for følgende hendelser som kan oppstå ved ambassaden: avslag på å utstede visum, nekte å godta søknaden, utstedelse av feil visum, forsinkelse i behandling av visum.

Dersom selskapet skulle ha forårsaket noe av det ovennevnte på grunn av feil eller mangler, er dets ansvar strengt begrenset til kostnadene for et erstatningsvisum eller refusjon av alle betalte gebyrer, og selskapet kan ikke ta ansvar for følgetap, som f.eks. men ikke begrenset til tapt fortjeneste/inntekt, tapte flykostnader.

Kanselleringsrettigheter

Dersom du har levert søknaden din til oss på nett eller telefon, forutsettes det at du har samtykket til at vi umiddelbart kan starte behandlingen av søknaden din og yte vår tjeneste. Som et resultat har du ikke rett til å kansellere avtalen i henhold til «Forbrukerkontrakter (informasjon, kansellering og tilleggsgebyrer) forskriften 2013». Årsaken er at under forskrift & nbsp; 36 (1) (a) og 37 (1) (a) mister du retten til å kansellere hvis du godtar at vi kan begynne å tilby tjenesten vår innen kanselleringsperioden.

Eierskap

Denne nettsiden, esta-visa-us.eu, eies og drives av HJG Media ltd. Hvis du ikke godtar å være bundet av og overholde disse vilkårene og betingelsene, vennligst ikke åpne eller bruk denne nettsiden.

Begrensning av bruk

Du kan ikke bruke denne nettsiden eller tjenestene som tilbys på eller gjennom den, for personlig vinning, og du kan ikke selge eller gi noen tjenester eller informasjon tilgjengelig på eller gjennom denne nettsiden (eller endringer, tilpasninger eller analyser av dem) til tredjeparter , eller dra nytte av dem på annen måte.

Sikkerhet

Vi forbeholder oss retten fra tid til annen til å: (a) endre og/eller innføre nye og/eller ytterligere sikkerhetstiltak; (b) midlertidig fjerne og/eller begrense tilgangen til denne nettsiden for en enkelt person(er); og (c) gjøre alt annet vi anser som nødvendig for å opprettholde sikkerheten og integriteten til denne nettsiden, så vel som informasjonen som er lagret på nettsidene til denne nettsiden.

Riktighet og innhold på nettstedet

Vi bruker rimelig dyktighet og forsiktighet ved å samle informasjonen som er tilgjengelig på og gjennom denne nettsiden. Enkelte opplysninger kan imidlertid samles inn av og/eller videreformidles til oss av tredjeparter som ikke er medlemmer av vårt nettverk. esta-visum-usa.dk tar intet ansvar for nøyaktigheten av informasjon som kommer fra slike tredjeparter. I tillegg kan feil og utelatelser i informasjonen som er tilgjengelig på og gjennom denne nettsiden oppstå på grunn av en rekke faktorer som er iboende i ethvert internettrelatert system og som ikke er under vår rimelige kontroll. For eksempel. informasjon kan påvirkes av feil i maskiner, programvare eller av operatøren, eller av funksjonsfeil i dataoverføringen. På denne bakgrunn tilbys informasjonen «som den er» og du bør alltid prøve å verifisere nøyaktigheten av all informasjonen du mottar fra denne nettsiden før du stoler på disse dataene.
Dette er et dynamisk nettsted, og som et resultat kan utseendet og følelsen av innholdet endres uten varsel fra tid til annen.

Begrenset lisens og eierskap

Du har en begrenset lisens til å laste ned materialet på denne nettsiden til en personlig datamaskin og skrive ut en papirkopi av dette materialet utelukkende for din personlige, ikke-kommersielle bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter, varemerker og andre eiendomsrettigheter forblir upåvirket.
Tildelingen av denne begrensede lisensen er underlagt din aksept og overholdelse av alle disse bruksvilkårene.
Programvare (hvis noen) som gjøres tilgjengelig for nedlasting fra denne nettsiden, eies enten av oss eller er lisensiert til oss. Du kan kun bruke denne programvaren i samsvar med sluttbrukerlisensen som følger med denne programvaren. I fravær av en slik lisens, vil du bli gitt en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens til å bruke programvaren det refereres til for å bruke denne nettsiden i samsvar med disse bruksvilkårene.
Alle opphavsrettigheter og alle andre immaterielle rettigheter og eiendomsrettigheter av noe slag i forbindelse med denne nettsiden (inkludert, men ikke begrenset til, rettigheter til dets innhold, merkevarebygging og tjenester, programvare og alt annet materiale som gjøres tilgjengelig på og gjennom det), som ikke er tildelt deg i henhold til disse bruksvilkårene, er herved uttrykkelig reservert av esta-visum-usa.dk, eller i tilfelle andre varemerker, navn og logoer som vises på denne nettsiden, deres respektive eiere.

Deres aksept

Ved å bruke denne nettsiden godtar du at esta-visum-usa.dk behandler og transporterer informasjonen din (både innenfor og utenfor EØS) i den grad det er nødvendig for at vi skal kunne tilby deg denne tjenesten og for at du kan bruke denne nettsiden og motta din ESTA.

Retningslinjer for levering

Vår leveringspolicy er beskrevet for å forklare deg, vår kunde, hvordan vi fullfører behandlingen av søknaden som tilbys på nettstedet vårt.

1 – esta-visum-usa.dk er et privat tredjepartsbyrå som behandler ESTA-søknader og er ikke på noen måte tilknyttet den amerikanske regjeringen.

2 – Vår tjeneste:

 • Legg inn og behandle informasjon i forbindelse med søknaden om ESTA-visumfritak.
 • Behandling av søknad og statusoppdatering samme dag.
 • Bekreftelse på reketillatelse levert på e-post. < / li>
 • Oppdatering av informasjonen i søknaden og statussjekken i 2 år fra mottak av ESTA-tillatelsen
 • ESTA kundestøtte via e-post og telefon hele døgnet.

3 – esta-visum-usa.dk gir ingen garanti for at søknader vil bli akseptert. Vi behandler kun informasjonen i kundens søknad og integrerer den i ESTA-CBP-systemet.

4 – Kunden er ansvarlig for å gi gyldig og korrekt informasjon i søknaden. esta-visum-usa.dk er ikke ansvarlig for avviste søknader på grunn av ugyldig eller feil informasjon gitt av kunden.

5 – Når søknadsdataene er mottatt, har esta-visum-usa.dk 24 timer til å behandle søknaden og gi kunden en statusoppdatering. Ingen tjenestekrav aksepteres for ikke leverte dokumenter med bekreftelse på reisetillatelse innen 24 timer etter at kunden har levert inn opplysningene. Kunden har krav på service dersom han/hun ikke har mottatt bekreftelsesdokument eller statusoppdatering etter 24 timer.

6 – Søknader kan utsettes av CBP av ulike årsaker. I slike tilfeller vil en kundebehandler kontakte kunden for å koordinere en eventuell løsning. Det samme gjelder dersom en søknad avslås.

7 – Tjenestene som tilbys i denne sammenhengen er relatert til innsending av ESTA-søknader. Kostnaden for å behandle søknader inkluderer alle servicegebyrer (opptil $ 81, avhengig av søkerens bosted). Vi er ikke tilknyttet verken USAs regjering eller ambassaden. Behandlingsgebyret inkluderer $ 14, som belastes av amerikanske myndigheter for å utstede din ESTA. Du kan søke direkte via https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ . Ved å kjøpe tjenesten vår godtar kunden å betale et servicegebyr for behandling av informasjon og assistanse, inkludert et gebyr på 14 USD, som esta-visum-usa.dk betaler på hans/hennes vegne til toll- og grensekontroll og til Amerikanske myndigheter for ESTA-systemavgifter.

8 – Kunden gir også uttrykkelig fullmakt til esta-visum-usa.dk til å behandle hans/hennes søknadsdata og å søke på hans/hennes vegne til CPB-ESTA-systemet i samsvar med vår personvernpolicy og CBPs erklæring om personlig beskyttelsesinformasjon på: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/html/privacy.htm

9 – Kunden bekrefter at han/hun har rett til og har en juridisk tillatelse til å betale med det angitte kreditt- eller debetkortet. esta-visum-usa.dk trekker et totalgebyr fra det oppgitte kredittkortet og kan ikke holdes ansvarlig for noen form for ulovlig bruk av kredittinformasjonen gitt av kunden.

Når vår behandlingstjeneste samme dag er fullført, som inkluderer helger og ferier, leverer vi produktet til deg eksklusivt på e-post.

Vi anbefaler på det sterkeste at du legger til e-postadressen vår orders@official-esta.com til din hviteliste for å sikre at e-posten vår ikke avvises på grunn av en overfylt innboks.

PDF-filer kan leses ved hjelp av Adobe Reader, som kan lastes ned gratis.

Hvis du har spørsmål om våre leveringspolicyer, kan du gjerne kontakte oss på e-post (support@official-esta.com). Vi svarer innen 24 timer.

Vår behandlingstjeneste anses å være levert til deg når den leveres via e-post. Vi anbefaler at du tar en papirkopi av reisetillatelsen din, da noen flyselskaper ønsker å se en kopi av den ved innsjekking.

Ansvarsfraskrivelse og erstatningsgrense

(a) Med mindre annet er angitt i disse vilkårene for bruk, vil dette nettstedet, dets innhold og enhver måte du velger å & nbsp; bruk vil bli gjort tilgjengelig for og tillatt for deg uten noen garanti eller garanti, verken uttrykkelig eller underforstått, og vi fraskriver oss ansvar for alle slike forpliktelser og garantier i den grad det er tillatt i henhold til loven. Vi garanterer ikke at informasjonen på denne nettsiden eller at du får tilgang til den er hensiktsmessig, fullstendig, korrekt eller oppdatert, og vi garanterer heller ikke at nettsiden (eller deler av den) alltid er tilgjengelig, fullt fungerende og fri for feil og virus. Følgelig godtar du at du kun kan saksøke for brudd på disse bruksvilkårene hvis vi har brutt avtalen under disse bruksvilkårene. vi ekskluderer og er ikke ansvarlige for noen form for tap, skade og ansvar (enten på grunn av vår uaktsomhet) for enhver form for bortkastet tid, tap og skade på data, alt tap av fortjeneste, muligheter og goodwill, og alle indirekte og straffbare kategorier & nbsp; og skader så vel som følgeskader som oppstår fra eller i forbindelse med bruken av denne nettsiden og/eller informasjonen på den, eller andre tjenester som gjøres tilgjengelige gjennom den, uavhengig av hvordan de oppstår, under kontrakt, ikke-kontraktsmessig ansvar (inkludert uaktsomhet ), objektivt ansvar eller på annen måte, og selv om de med rimelighet kunne forutses eller om vi har blitt gjort oppmerksomme på muligheten for slike tap/skader/ansvar.
(c) Med unntak av paragraf (d) nedenfor, men ellers i den utstrekning loven tillater, vårt totale ansvar, inkludert i forbindelse med direkte tap og skader samt annet direkte ansvar, uansett hvordan de oppstår, under kontrakt, ikke-kontraktsmessig ansvar (inkludert uaktsomhet), objektivt ansvar eller annet, vil være begrenset til £ 100 per krav eller serie relaterte krav.
(d) Ingenting i disse bruksvilkårene skal begrense vårt ansvar for:
(i) tap eller skade på grunn av død eller personskade forårsaket av vår ømhet; eller
(ii) ethvert uredelig bedrag begått av oss eller personer under vår kontroll.
(e) Hvis du bruker dette nettstedet som forbruker, vil ingenting i disse bruksvilkårene på noen måte krenke dine lovbestemte rettigheter.

Refusjonsretningslinjer

Fordi nettstedet bruker Instant Payment Notification System (IPN), som gjør at tjenesten vår kan utføres umiddelbart etter at behandlingsgebyret er betalt, har vi en policy for IKKE REFUSJON. Kostnaden for ESTA-søknaden kan ikke refunderes, og dersom en annen amerikansk ESTA eksisterer eller blir funnet for den eller de reisende, vil vi ikke kunne refundere gebyret vårt.

Vi tar også hensyn til unntakstilfeller ved noe utenfor vår kontroll, og vi vil ta hensyn til refusjoner fra sak til sak. Send oss ​​en e-post til support@official-esta.com.

Uavhengighet av vilkårene

Hvis en eller flere av bestemmelsene i disse & nbsp; bruksvilkår til enhver tid erklæres ugyldige av en domstol, voldgiftsdomstol eller annen kompetent juridisk enhet, eller erklært ugjennomførbare på noen annen måte, vil denne avgjørelsen ikke annullere eller ugyldiggjøre de andre bruksbetingelsene. Disse bruksvilkårene vil bli ansett som endret når bestemmelser endres eller separeres der det er nødvendig for å gjøre dem gyldige, lovlige og håndhevbare mens de opprettholder intensjonen eller, hvis dette ikke er mulig, ved å erstatte dem med en annen bestemmelse. , som er gyldig, lovlig og gjennomførbar og som er materielt effektiv i henhold til sin intensjon. Alle ugyldige eller ikke-gjennomførbare bestemmelser kan skilles fra disse bruksvilkårene, slik at gyldigheten eller håndhevbarheten til de andre bestemmelsene, eller gyldigheten av bestemmelsen(e) i noen annen juridisk kontekst ikke påvirkes.

Den overordnede avtalen

Disse brukerbetingelsene erstatter alle tidligere avtaler, ordninger og erklæringer (med unntak av de som intet ansvar er utelukket for) mellom oss med hensyn til din bruk av dette nettstedet og utgjør hele avtalen mellom oss med hensyn til det samme.

Endringer i bruksvilkårene

Vi kan uten varsel endre disse bruksvilkårene, tilpasse dem eller endre dem på annen måte fra tid til annen (av grunner knyttet til sikkerhet, lovverk eller regler, eller for å tilpasse dem til oppdateringer eller endringer i nettstedets tjeneste eller funksjonalitet). Ved å fortsette å bruke denne nettsiden godtar du disse endrede bruksvilkårene og du & nbsp; bør gjennomgå dem før du fortsetter å bruke denne nettsiden.

Om oss

Denne nettsiden leveres til deg av HJG Media LTD 172 Pitsford Street, Birmingham, B18 6PS, England. Alle rettigheter forbeholdt.
Våre vanlige åpningstider er kl. 9.00 til kl. 18.00 på hverdager, unntatt helligdager.
Du kan kontakte oss ved å skrive til oss på adressen ovenfor, eller ved å bruke funksjonen «Kontakt oss» på denne nettsiden.

Ulike

Disse bruksvilkårene utgjør ikke og skal ikke tolkes som et partnerskap, joint venture eller arbeidskontrakt mellom deg og oss.
Du kan ikke tildele, underlisensiere eller på annen måte tildele eller bytte noen av våre rettigheter eller forpliktelser under disse bruksvilkårene. uten vårt skriftlige samtykke på forhånd.
Overskriftene i disse vilkårene for bruk er kun for enkelhets skyld. De er ikke en del av disse vilkårene for bruk.

Lukker

Vi forbeholder oss retten til å blokkere tilgangen din til denne nettsiden umiddelbart og uten forvarsel hvis vi i god tro mener at du ikke har overholdt noen av disse bruksvilkårene.

Tredjeparters rettigheter

Ingen andre enn deg og vi har noen rettigheter i henhold til Contracts (Third Party Rights) Act of 1999 for å håndheve noen av disse bruksvilkårene, uansett om personen eller den juridiske personen som er navngitt er medlem av et kollektiv eller tilsvarer en bestemt beskrivelse. Til & nbsp; For å unngå tvil påvirker ingenting i denne klausulen rettighetene til en tillatt innehaver av en tildelt kontrakt eller en overtakende enhet.

Gjeldende lov

Bruk av dette nettstedet og dets tjeneste er underlagt engelsk lov, og du samtykker ugjenkallelig til å gi fra deg ethvert krav eller tvist som oppstår som følge av, i forbindelse med eller i forbindelse med denne nettsiden (og din bruk av tjenesten eller dens tjeneste og/eller muligheter som tilbys gjennom den) til den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til de engelske domstolene.

Pass og visum

For denne informasjonen må du konsultere den tilsvarende ambassaden eller konsulatet. Kravene kan endres og du bør sjekke dagens situasjon i god tid før avreise. Vi beklager at vi ikke kan ta noe ansvar hvis du nektes adgang til flyet eller innreise til et land på grunn av en feil fra din side fordi du hadde feil pass, visum eller feil andre dokumenter som kreves av et flyselskap, en myndighet eller en land. Helse: Kravene til reisevaksinasjon kan endres hele tiden, og du bør spørre legen din om gjeldende anbefalinger før du reiser. Helsekrav til din feriedestinasjon er beskrevet i et hefte fra Helsedepartementet med tittelen «The Traveller’s Guide to Health» (T4) (The Traveller’s Health Guide). Det er ditt eget ansvar å sørge for at du får alle anbefalte medisiner og følger alle medisinske anbefalinger i forbindelse med reisen.

Brukerens bruk av nettsiden og tjenesten som tilbys er underlagt den klare betingelsen at nettsiden og/eller tjenesten som tilbys ikke er involvert i rådgivning og at man ikke skal basere sine reisebeslutninger eller andre relaterte beslutninger på disse. Informasjonen på nettstedet og/eller tjenesten som tilbys, leveres uten underforståtte eller underforståtte garantier med hensyn til nøyaktigheten, brukbarheten til formålet, kompatibiliteten eller sikkerheten til noen av komponentene på nettstedet og tjenesten som tilbys. Selskapet garanterer ikke uavbrutt tilgjengelighet av nettsiden og tjenesten som tilbys, eller at forpliktelser eller erklæringer som finnes på nettsiden er fri for feil.

Denne personvernreglene presenterer metodene for personvern på esta-visum-usa.dk.

 • Denne personvernerklæringen gjelder kun for informasjonen som samles inn av denne nettsiden. Den vil informere deg om følgende:
 • Hvilken personlig identifiserbar informasjon som samles inn om deg via nettstedet, hvordan den brukes og med hvem den kan brukes. delt.
 • Hvilke valg har du angående bruken av informasjonen din.
 • Sikkerhetsprosedyrene som brukes for å beskytte deg mot misbruk av informasjonen din.

Hvordan du kan rette evt. feil informasjon.

Innsamling, bruk og deling av informasjon

Vi er eneeiere av informasjonen som samles inn på denne nettsiden. Vi har kun tilgang til/samler inn informasjon som du frivillig gir oss via e-post eller annen direkte kontakt med deg. Vi selger eller leier ikke ut denne informasjonen til noen. Vi bruker informasjonen din for å svare deg i forbindelse med årsaken til at du har kontaktet oss. & NB; Vi deler ikke informasjonen din med tredjeparter utenfor vårt selskap, bortsett fra der det er nødvendig for å utføre din bestilling, f.eks. for å sende en bestilling på e-post eller for å fullføre en betaling.

Deres tilgang til og kontroll over informasjon

Du kan når som helst melde deg av fra å motta fremtidige henvendelser fra oss. Du kan gjøre følgende når som helst ved å kontakte oss på e-postadressen som er oppgitt på vår & nbsp; Hjemmeside:

 • Se hvilken informasjon vi har om deg, hvis noen.
 • Endre/korriger all informasjon vi har om deg.
 • Be oss om å slette informasjon vi har om deg. < / li>
 • Uttrykk dine bekymringer om vår bruk av informasjonen din.

Sikkerhet

Vi tar forholdsregler for å beskytte informasjonen din. Når du sender inn sensitiv informasjon via nettstedet, er informasjonen din beskyttet både online og offline. Hver gang vi samler inn sensitiv informasjon (f.eks. kredittkortdata), blir denne informasjonen kryptert og overført til oss på en sikker måte. Du kan sjekke dette ved å se om det er et ikon med en lukket lås nederst i nettleseren din, eller om det står «https» i begynnelsen av nettadressen. Vi bruker kryptering for å beskytte sensitiv informasjon som overføres på nettet, men vi beskytter også & nbsp; Din informasjon offline. Kun de ansatte som trenger informasjonen for å utføre en spesiell oppgave (f.eks. fakturering eller kundeservice) har tilgang til personlig identifiserbar informasjon. Datamaskinene/serverne som vi lagrer personlig identifiserbar informasjon på er plassert i et sikkert miljø.

Bestillinger

Vi ber deg om obligatorisk informasjon for å utføre bestillingen din i samsvar med våre vilkår og betingelser. Denne informasjonen brukes ikke til markedsføringsformål. For å legge inn en bestilling hos oss, må du oppgi personlig, kontakt-, reise- og biometrisk informasjon (som fullt navn, fødselsdato, adresse, passinformasjon, reiserute osv.), samt økonomisk informasjon ( som for eksempel kredittkortnummeret ditt, kortets utløpsdato osv.). Hvis vi har problemer med å utføre bestillingen din, vil vi bruke kontaktinformasjonen din til å kontakte deg.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler er tekstfiler som plasseres på datamaskinen din for å samle standardinformasjon om internettadferd (logger, besøk på nettsider). Denne informasjonen brukes til å spore besøkendes bruk av nettstedet og for å lage rapporter om aktiviteten til nettstedet. Bruken av informasjonskapsler er ikke knyttet til personlig identifiserbar informasjon på nettstedet vårt. Denne nettsiden bruker to typer informasjonskapsler, analytiske informasjonskapsler og nettstedsinformasjonskapsler. Informasjonskapsler for nettstedet er nødvendige for å oppfylle bestillingen din og for din bruk av nettstedet. Du kan velge bort analytiske informasjonskapsler via følgende lenke:

Innbyggere i VWP (Visa Waiver Program) medlemsland er pålagt å skaffe seg et elektronisk reiseautorisasjonssystem for å reise til eller gjennom USA.
Ny ESTA-ansøkan