Villkor

Nedan hittar du villkor för användning av esta-visum-usa.dk, som regleras av brittisk lag.

Företaget behandlar en ansökan efter kundens krav och önskemål och ansvarar inte för eventuella felaktiga uppgifter. Företaget gör allt för att få rätt visum för den angivna tidsperioden. Företaget ansvarar dock inte för följande incidenter som kan inträffa på ambassaden: vägran att utfärda visum, vägran att acceptera ansökan, utfärdande av felaktigt visum, försening i behandlingen av visumet.

Om företaget skulle ha orsakat något av ovanstående på grund av fel eller utelämnanden, är dess ansvar strikt begränsat till kostnaden för ett ersättningsvisum eller återbetalning av alla erlagda avgifter, och företaget kan inte ta ansvar för följdförluster, såsom, men inte begränsat till, förlorad vinst/inkomst, förlorade flygkostnader.

Ångerrätt

Om du har skickat in din ansökan till oss online eller per telefon, förutsätts det att du har samtyckt till att vi kan börja behandla din ansökan omgående och tillhandahålla vår tjänst. Som ett resultat av detta har du inte rätt att säga upp avtalet enligt “Konsumentavtalsföreskrifter (information, uppsägning och ytterligare avgifter) 2013”. Anledningen är att enligt förordning & nbsp; 36 (1) (a) och 37 (1) (a) förlorar du din rätt att avbryta om du samtycker till att vi kan börja tillhandahålla vår tjänst inom uppsägningstiden.

Äganderätt

Denna webbplats, esta-visa-us.eu, ägs och drivs av HJG Media ltd. Om du inte samtycker till att vara bunden av och följa dessa villkor, vänligen öppna eller använd inte denna webbplats.

Begränsning av användning

Du får inte använda denna webbplats eller de tjänster som erbjuds på eller genom den, för personlig vinning, och du får inte sälja eller tillhandahålla några tjänster eller information tillgänglig på eller via denna webbplats (eller någon modifiering, anpassning eller analys av dem) till tredje part , eller dra nytta av dem på något annat sätt.

Säkerhet

Vi förbehåller oss rätten att då och då: (a) ändra och/eller införa nya och/eller ytterligare säkerhetsåtgärder; (b) tillfälligt ta bort och/eller begränsa åtkomsten till denna webbplats för en enda person(er); och (c) göra allt annat som vi anser vara nödvändigt för att upprätthålla säkerheten och integriteten för denna webbplats samt informationen som lagras på webbplatserna på denna webbplats.

Webbplatsens korrekthet och innehåll

Vi använder rimlig skicklighet och omsorg för att samla in den information som finns tillgänglig på och via denna webbplats. Viss information kan dock samlas in av och/eller vidarebefordras till oss av tredje part som inte är medlemmar i vårt nätverk. esta-visum-usa.dk tar inget ansvar för riktigheten av information som kommer från sådana tredje parter. Dessutom kan fel och utelämnanden i informationen som är tillgänglig på och via denna webbplats uppstå på grund av ett antal faktorer som är inneboende i något internetrelaterat system och som inte ligger under vår rimliga kontroll. Till exempel. information kan påverkas av fel i maskiner, programvara eller av operatören, eller av fel i dataöverföringen. Mot denna bakgrund erbjuds informationen “i befintligt skick” och du bör alltid försöka verifiera riktigheten av all information du får från denna webbplats innan du litar på dessa uppgifter.
Detta är en dynamisk webbplats och som ett resultat kan utseendet och känslan av innehållet ändras utan förvarning då och då.

Begränsad licens och ägande

Du har en begränsad licens att ladda ner materialet på denna webbplats till en persondator och att skriva ut en papperskopia av detta material enbart för personligt, icke-kommersiellt bruk, förutsatt att alla upphovsrätter, varumärken och andra äganderätter förblir opåverkade.
Beviljandet av denna begränsade licens är villkorat av ditt godkännande och efterlevnad av alla dessa användarvillkor.
Programvara (om någon) som görs tillgänglig för nedladdning från denna webbplats ägs antingen av oss eller är licensierad till oss. Du får endast använda denna programvara i enlighet med slutanvändarlicensen som medföljer denna programvara. I avsaknad av sådan licens kommer du att beviljas en icke-exklusiv, icke-överlåtbar licens att använda programvaran som hänvisas till för att använda denna webbplats i enlighet med dessa användarvillkor.
Alla upphovsrätter och alla andra immateriella rättigheter och egendomsrättigheter av något slag i samband med denna webbplats (inklusive, men inte begränsat till, rättigheter till dess innehåll, varumärke och tjänster, programvara och allt annat material som görs tillgängligt på och genom den), som inte tilldelas dig i enlighet med dessa användarvillkor, reserveras härmed uttryckligen av esta-visum-usa.dk, eller i fallet med andra varumärken, namn och logotyper som visas på denna webbplats, deras respektive ägare.

Deras acceptans

Genom att använda denna webbplats samtycker du till att esta-visum-usa.dk behandlar och transporterar din information (både inom och utanför EES) i den utsträckning det är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla dig denna tjänst och för att du kan använda denna webbplats och ta emot din ESTA.

Leveranspolicy

Vår leveranspolicy beskrivs för att förklara för dig, vår kund, hur vi slutför behandlingen av den ansökan som erbjuds på vår webbplats.

1 – esta-visum-usa.dk är en privat tredjepartsbyrå som behandlar ESTA-ansökningar och den är inte på något sätt ansluten till den amerikanska regeringen.

2 – Vår tjänst:

 • Inmatning och behandling av information i samband med ansökan om ESTA Visa Waiver.
 • Behandling av ansökan och statusuppdatering samma dag.
 • Bekräftelse på räktillstånd levereras via e-post.
 • Uppdatering av informationen i ansökan och statuskontroll i 2 år från mottagandet av ESTA-tillståndet
 • ESTA kundsupport via e-post och telefon dygnet runt.

3 – esta-visum-usa.dk ger ingen garanti för att ansökningar kommer att accepteras. Vi behandlar endast informationen i kundens ansökan och integrerar den i ESTA-CBP-systemet.

4 – Kunden ansvarar för att lämna giltig och korrekt information i ansökan. esta-visum-usa.dk ansvarar inte för avvisade ansökningar på grund av ogiltig eller felaktig information som kunden lämnat.

5 – När ansökningsdata har tagits emot har esta-visum-usa.dk 24 timmar på sig att behandla ansökan och förse kunden med en statusuppdatering. Inget servicekrav accepteras för ej levererade dokument med bekräftelser på resetillstånd inom 24 timmar efter att kunden lämnat in uppgifterna. Kunden har rätt till service om han/hon inte har fått ett bekräftelsedokument eller en statusuppdatering efter 24 timmar.

6 – Ansökningar kan skjutas upp av CBP av olika anledningar. I sådana fall kommer en kundtjänstrepresentant att kontakta kunden för att samordna en eventuell lösning. Detsamma gäller om en ansökan avslås.

7 – Tjänsterna som tillhandahålls i detta sammanhang är relaterade till inlämning av ESTA-ansökningar. Kostnaden för att behandla ansökningar inkluderar alla serviceavgifter (upp till $ 81, beroende på den sökandes bostad). Vi är inte anslutna till vare sig USA:s regering eller ambassaden. Behandlingsavgiften inkluderar $ 14, som debiteras av de amerikanska myndigheterna för att utfärda din ESTA. Du kan ansöka direkt via https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ . Genom att köpa vår tjänst samtycker kunden till att betala en serviceavgift för behandlingen av information och assistans, inklusive en avgift på 14 USD, som esta-visum-usa.dk betalar på hans/hennes vägnar till tull- och gränskontroll och till USA:s regering för ESTA-systemavgifter.

8 – Kunden godkänner också uttryckligen esta-visum-usa.dk att behandla hans/hennes ansökningsdata och att på hans/hennes vägnar ansöka till CPB-ESTA-systemet i enlighet med vår integritetspolicy och CBP:s uttalande om personlig skyddsinformation på: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/html/privacy.htm

9 – Kunden bekräftar att han/hon är berättigad och har ett lagligt tillstånd att betala med angivet kredit- eller betalkort. esta-visum-usa.dk drar en total avgift från det angivna kreditkortet och kan inte hållas ansvarigt för någon form av olaglig användning av den kreditinformation som kunden lämnat.

När vår behandling samma dag har genomförts, som inkluderar helger och helgdagar, levererar vi produkten till dig exklusivt via e-post.

Vi rekommenderar starkt att du lägger till vår e-postadress orders@official-esta.com till din vitlista för att säkerställa att vår e-post inte avvisas på grund av en trång inkorg.

PDF-filer kan läsas med Adobe Reader, som kan laddas ner gratis.

Om du har några frågor om vår leveranspolicy är du välkommen att kontakta oss via e-post (support@official-esta.com). Vi kommer att svara inom 24 timmar.

Vår handläggningstjänst anses vara levererad till dig när den levereras via e-post. Vi rekommenderar att du gör en papperskopia av ditt resetillstånd, eftersom vissa flygbolag vill se en kopia av det vid incheckningen.

Friskrivningsklausul och skadeståndsgräns

(a) Om inte annat anges i dessa användarvillkor, denna webbplats, dess innehåll och alla sätt som du väljer att & nbsp; användning kommer att göras tillgänglig för och tillåtas för dig utan någon garanti eller garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, och vi frånsäger oss ansvar för alla sådana åtaganden och garantier i den utsträckning som lagen tillåter. Vi garanterar inte att informationen på denna webbplats eller att du får tillgång till den är lämplig, fullständig, korrekt eller aktuell, och vi garanterar inte heller att webbplatsen (eller någon del av den) alltid är tillgänglig, fullt fungerande och fri från fel och virus. Följaktligen samtycker du till att du endast får stämma för brott mot dessa användarvillkor om vi har brutit mot avtalet enligt dessa användarvillkor. vi utesluter och är inte ansvariga för någon form av förlust, skada och ansvar (oavsett om det beror på vår vårdslöshet) för någon form av bortkastad tid, förlust och skada på data, all förlust av vinst, möjligheter och goodwill, och alla indirekta och straffbara flikar & nbsp; och skador såväl som följdskador som uppstår från eller i samband med användningen av denna webbplats och/eller informationen på den, eller andra tjänster som görs tillgängliga genom den, oavsett hur de uppstår, enligt kontrakt, utomobligatoriskt ansvar (inklusive vårdslöshet ), objektivt ansvar eller på annat sätt, och även om de rimligen skulle kunna förutses eller om vi har blivit medvetna om möjligheten av sådana förluster/skador/ansvar.
(c) Med undantag för punkt (d) nedan, men i övrigt i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, vårt totala ansvar inklusive avseende direkta förluster och skador samt annat direkt ansvar, oavsett hur de uppstår, enligt kontrakt, utomobligatoriskt ansvar (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller annat, kommer att begränsas till 100 £ per anspråk eller serie av relaterade anspråk.
(d) Ingenting i dessa användarvillkor ska begränsa vårt ansvar för:
(i) förlust eller skada på grund av dödsfall eller personskada orsakad av vår ömhet; eller
(ii) alla bedrägliga bedrägerier som begåtts av oss eller personer under vår kontroll.
(e) Om du använder denna webbplats som konsument kommer ingenting i dessa användarvillkor på något sätt att inkräkta på dina lagstadgade rättigheter.

Återbetalningspolicy

Eftersom webbplatsen använder Instant Payment Notification System (IPN), som gör att vår tjänst kan utföras direkt efter att hanteringsavgiften har betalats, har vi en policy för EJ ÅTERBETALNING. Kostnaden för ESTA-ansökan är ej återbetalningsbar, och om en annan amerikansk ESTA skulle finnas eller hittas för resenären/resenären, kommer vi inte att kunna återbetala vår avgift.

Vi tar även hänsyn till exceptionella fall i händelse av något utanför vår kontroll och vi kommer att ta hänsyn till återbetalningar från fall till fall. Skicka ett mail till support@official-esta.com.

Villkorens oberoende

Om en eller flera av bestämmelserna i dessa & nbsp; användningsvillkor när som helst förklaras ogiltiga av en domstol, skiljedomstol eller annan behörig juridisk person, eller förklaras ogiltigt på något annat sätt, kommer detta beslut inte att upphäva eller ogiltigförklara de andra användningsvillkoren. Dessa användarvillkor kommer att anses ändrade när bestämmelser ändras eller separeras där det är nödvändigt för att göra dem giltiga, lagliga och verkställbara samtidigt som deras avsikt bibehålls eller, om detta inte är möjligt, genom att ersätta dem med en annan bestämmelse. , som är giltig, laglig och genomförbar och som är materiellt effektiv enligt sin avsikt. Alla ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelser kan skiljas från dessa användarvillkor så att giltigheten eller verkställbarheten av de andra bestämmelserna, eller giltigheten av bestämmelserna i något annat juridiskt sammanhang inte påverkas.

Det övergripande avtalet

Dessa användarvillkor ersätter alla tidigare överenskommelser, arrangemang och deklarationer (med undantag för de för vilka inget ansvar är undantaget) mellan oss med avseende på din användning av denna webbplats och utgör hela avtalet mellan oss med avseende på densamma.

Ändringar i användningsvillkoren

Vi kan utan förvarning ändra dessa Användarvillkor, anpassa dem eller ändra dem på annat sätt från tid till annan (av skäl som rör säkerhet, lagstiftning eller regler, eller för att anpassa dem till uppdateringar eller ändringar i webbplatsens tjänst eller funktion). Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du dessa ändrade användarvillkor och du & nbsp; bör granska dem innan du fortsätter att använda denna webbplats.

Om oss

Denna webbplats tillhandahålls av HJG Media LTD 172 Pitsford Street, Birmingham, B18 6PS, England. Alla rättigheter förbehållna.
Våra normala öppettider är kl. 9.00 till kl. 18.00 på vardagar, utom allmänna helgdagar.
Du kan kontakta oss genom att skriva till oss på ovanstående adress, eller genom att använda funktionen “Kontakta oss” på denna webbplats.

Annorlunda

Dessa användarvillkor utgör inte och ska inte tolkas som ett partnerskap, joint venture eller anställningsavtal mellan dig och oss.
Du får inte överlåta, underlicensiera eller på annat sätt överlåta eller byta ut någon av våra rättigheter eller skyldigheter enligt dessa användarvillkor. utan vårt skriftliga medgivande i förväg.
Rubriker i dessa användarvillkor är endast avsedda för bekvämlighet. De är inte en del av dessa användarvillkor.

Stängning

Vi förbehåller oss rätten att blockera din åtkomst till denna webbplats omedelbart och utan föregående meddelande om vi i god tro tror att du inte har följt någon/alla av dessa användarvillkor.

Tredje parts rättigheter

Ingen annan än du och vi har några rättigheter enligt Contracts (Third Party Rights) Act från 1999 att upprätthålla något av dessa Användarvillkor, oavsett om den person eller juridiska person som nämns är medlem i ett kollektiv eller motsvarar en viss beskrivning. Till & nbsp; För att undvika tvivel påverkar ingenting i denna klausul rättigheterna för en tillåten innehavare av ett tilldelat kontrakt eller en förvärvande enhet.

Tillämplig lag

Användning av denna webbplats och dess tjänst är föremål för engelsk lag, och du samtycker oåterkalleligt till att avstå från alla anspråk eller tvister som uppstår ur, i samband med eller i samband med denna webbplats (och din användning av tjänsten eller dess tjänst och/eller möjligheter som erbjuds genom den) till de engelska domstolarnas icke-exklusiva jurisdiktion.

Pass och visum

För denna information måste du konsultera motsvarande ambassad eller konsulat. Kraven kan ändras och du bör kontrollera aktuell situation i god tid före avresa. Vi beklagar att vi inte kan ta något ansvar om du nekas tillträde till flyget eller inresa i ett land på grund av ett fel från din sida för att du hade ett felaktigt pass, visum eller felaktiga andra dokument som krävs av ett flygbolag, en myndighet eller en Land. Hälsa: Kraven på resevaccination kan ändras hela tiden och du bör fråga din läkare om de aktuella rekommendationerna innan du reser. Hälsokraven för ditt semestermål beskrivs i ett häfte från hälsoministeriet med titeln “The Traveller’s Guide to Health” (T4) (The Traveller’s Health Guide). Det är ditt eget ansvar att se till att du får all rekommenderad medicin och följer alla medicinska rekommendationer i samband med din resa.

Användarens användning av webbplatsen och den erbjudna tjänsten är underställd det tydliga villkoret att webbplatsen och/eller den erbjudna tjänsten inte är involverad i konsultation och att man inte ska grunda sina resebeslut eller andra relaterade beslut på dem. Informationen på webbplatsen och/eller den erbjudna tjänsten tillhandahålls utan några underförstådda eller underförstådda garantier beträffande noggrannheten, användbarheten av syftet, kompatibiliteten eller säkerheten för någon av komponenterna på webbplatsen och den erbjudna tjänsten. Företaget garanterar inte oavbruten tillgänglighet för webbplatsen och den tjänst som erbjuds, eller att åtaganden eller deklarationer som finns på webbplatsen är fria från fel.

Denna integritetspolicy presenterar metoderna för integritetsskydd på esta-visum-usa.dk.

 • Denna integritetspolicyinformation gäller endast informationen som samlas in av denna webbplats. Den kommer att informera dig om följande:
 • Vilken personligt identifierbar information som samlas in om dig via webbplatsen, hur den används och med vem den kan användas. delad.
 • Vilka val du har när det gäller användningen av din information.
 • Säkerhetsprocedurerna som används för att skydda dig från missbruk av din information.

Hur du kan korrigera någon. felaktig information.

Insamling, användning och delning av information

Vi är ensamma ägare till den information som samlas in på denna webbplats. Vi har endast tillgång till/samlar in information som du frivilligt ger oss via e-post eller annan direktkontakt med dig. Vi säljer eller hyr inte ut denna information till någon. Vi använder dina uppgifter för att svara dig i samband med anledningen till att du har kontaktat oss. & Nbsp; Vi delar inte din information med tredje part utanför vårt företag, förutom där det är nödvändigt för att utföra din beställning, t.ex. för att maila en beställning eller för att slutföra en betalning.

Deras tillgång till och kontroll över information

Du kan när som helst avregistrera dig från att få framtida förfrågningar från oss. Du kan göra följande när som helst genom att kontakta oss på den e-postadress som anges på vår & nbsp; Hemsida:

 • Se vilken information vi har om dig, om någon.
 • Ändra/korrigera all information vi har om dig.
 • Be oss att radera information vi har om dig.
 • Uttryck din oro över vår användning av din information.

Säkerhet

Vi vidtar försiktighetsåtgärder för att skydda din information. När du skickar känslig information via webbplatsen skyddas din information både online och offline. Varje gång vi samlar in känslig information (t.ex. kreditkortsuppgifter) krypteras denna information och överförs till oss på ett säkert sätt. Du kan kontrollera detta genom att se om det finns en ikon med ett stängt lås längst ner i din webbläsare, eller om det står “https” i början av webbadressen. Vi använder kryptering för att skydda känslig information som överförs online, men vi skyddar också & nbsp; Din information offline. Endast de anställda som behöver informationen för att utföra en speciell uppgift (t.ex. fakturering eller kundtjänst) har tillgång till personligt identifierbar information. Datorerna/servrarna som vi lagrar personligt identifierbar information på finns i en säker miljö.

Order

Vi ber dig om obligatorisk information för att kunna utföra din beställning i enlighet med våra allmänna villkor. Denna information används inte för marknadsföringsändamål. För att göra en beställning hos oss måste du tillhandahålla personlig information, kontaktinformation, reseinformation och biometrisk information (såsom ditt fullständiga namn, ditt födelsedatum, din adress, din passinformation, din resplan, etc.), samt ekonomisk information ( t.ex. ditt kreditkortsnummer, kortets utgångsdatum, etc.). Om vi ​​har problem med att utföra din beställning kommer vi att använda dina kontaktuppgifter för att kontakta dig.

Småkakor

Cookies är textfiler som placeras på din dator för att samla in standardinformation om internetbeteende (loggar, besök på webbplatser). Denna information används för att spåra besökarnas användning av webbplatsen och för att skapa rapporter om webbplatsens aktivitet. Användningen av cookies är inte förknippad med personlig identifierbar information på vår webbplats. Denna webbplats använder två typer av cookies, analytiska cookies och webbplatscookies. Webbplatscookies är nödvändiga för att fullgöra din beställning och för din användning av webbplatsen. Du kan välja bort analytiska cookies via följande länk:

Medborgare i VWP (Visa Waiver Program) medlemsländer måste skaffa ett elektroniskt resetillståndssystem för att kunna resa till eller genom USA.
Ny ESTA-ansökan